Ny utbildning – Utveckla Specialisten

Vilken är Din påverkan på företagets Kunder?

Vårt egna perspektiv begränsar oss! Att snabbt starta från ett annat ställe – kundens – ger dig ökade möjligheter. Men hur tar du dig dit?

– Vad behöver Du höra, se, förstå och göra?

 • Vilken påverkan har du på andra?
 • Hur uppfattat du kundens behov?
 • Hur presenterar du ert erbjudande,
  på ett säljande och begripligt sätt?
 • Hur skapar du tillit och förtroende som ger fler affärer

När: Utbildning två dagar

Var: På plats hos er eller i utbildningslokal

För specialisten som har kundkontakter.
Max 10 deltagare

Vi gör gärna en förstudie!

 1. Vilka behov har ni?
 2. Intervju av chef
 3. Intervju av anställda
 4. Sammanställning
 5. Offert

Kontakta:
Lili Kerf