Nu är vi igång med Ledarskapsutbildning i Örebro!

Efter att ha intervjuat deltagarna och deras närmaste chefer så har vi nu genomför del 1 av 5 av den specialutvecklade utbildningen för Räddningstjänsten. Utbildningen omfattar fem tillfällen x två dagar, torsdag – fredag. Uppföljning sker vid utbildningens slut med både deltagare och chef. 

Utbildning bygger på aktivt deltagande, är upplevelsebaserad, som ger insikter och förståelse om sig själv och sina egna möjligheter. Övningarna utgår utifrån en pågående verklighet och har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring, en utveckling som dessutom leder till konkret handling.

Vi har valt att undervisa och coacha på individnivå och varje utbildning har max 10 deltagare. Geir Sundsrud och Bjarne Heimdal har arbetat över 30 år med ledarskapsutveckling, för företag (nationellt och internationellt), med kommuner, tv-produktion, idrottsteam på OS-nivå och som lärare på IHM där de utbildat ledare. Lili Kerf Pedagog och Executive coachutbildad, internationellt certifierad av ICC och tidigare verksam i många år för Brandskyddsföreningen.

Ur utbildningen:

  • Förankrad roll för ett tryggt ledarskap
  • Gränser utifrån personligt och arbetsgivarperspektiv
  • Använd coachning som ett effektivt och kreativt, (övertygande) verktyg i utvecklingen av medarbetare, för ökat resultat.
  • Förstärk positiva aspekter hos medarbetarna, hantera motstånd för utveckling.
  • Insikt i hur jag påverkar andra och vad jag behöver utveckla.
  • Se till att mitt ansvarsområde är inriktat på vad som behöver utvecklas.

Nästa ledarskapsutbildning för Räddningstjänsten startar i Stockholm den 12 Sep 2019. Om du vill veta mer eller du kan få referenser från tidigare deltagare så kontaktar du Lili på Introducera.