Örebro – Ledarskapsutbildning för Räddningstjänsten – Startar 17 Jan 2019

Vårt uppdrag är att öka ledares och nyckelpersoners värde, både inför sig själv och verksamheten. Avgörande för topprestationer är fungerande relationer och väl utvecklad emotionell påverkan och interagera med andra. Utbildningen ger en djupgående personlig utveckling och ett coachande förhållningssätt vilket ger dig insikter, färdigheter och nya möjligheter!​​

Kursbeskrivning
Utbildningen är upplevelsebaserad och utgår från pågående verklighet och deltagarna.

 • Intervju utifrån ett nuläge, utmaningar och ambitioner
 • Vi träffas vid fem tillfällen
 • Varje tillfälle är 10-17 och dagen efter 09-13
 • Du tränas i verkliga situationer
 • Individuell coachning och feed-forward
 • 2019 i Örebro • 17-18 Jan • 7-8 Feb • 7-8 Mar • 4-5 Apr • 9-10 Maj
 • Max 12 deltagare per kurs​​

Vi är tre personer i det utbildande teamet som har mångårig erfarenhet av att utveckla människor, ledare, för organisationer, med påvisade goda resultat. Vår viktigaste verkan är att bidra till att optimera effekten du har som ledare och därmed resultat för din organisation. 

Del 1 – Min Ledarstil

 • Öka insikten om min och andras ledarstil
 • Personliga och specifika behov att utvecklas i organisationens perspektiv.
 • Min ledarstil


Del 2 – Behov och Förankring i Dialogen

 • Förstå en konversation för att definiera behov och sedan förankra
 • Träna på coachning
 • Intervju som ett sätt att hitta behov
 • Vad jag behöver utveckla i min roll som ledare och person.

Del 3 – Individuell Coachning

 • Teorier och viktiga faktorer i coachning
 • Träna på coachning och hur jag integrerar det i mitt ledarskap
 • Individuell coachning
 • Coachning i organisations-relaterade frågor

Del 4 – Vad Du Representerar i olika Situationer

 • Öka förståelsen för vad jag representerar i olika situationer
 • Träning på coachning
 • Dialecktiska motsättningar som finns vid personlig utveckling
 • Coachning på dialektiska motsättningar

Del 5 – Målgång och Förankring

 • Använd alla stadier av coachning från början till slut
 • Skapa utvecklingsöverenskommelse med min överordnade
 • Vad mina utmaningar är i framtiden
 • Förberedelser
 • Förankra med ledare
 • Min personliga utveckling
 • Mitt stöd
 • Mitt “commitment”
 • Uppföljning​

Nästa ledarskapsutbildning för Räddningstjänsten startar i Stockholm den 12 Sep 2019. Hör av dig till Lili för mer information eller bokning!