Göteborg – Ledarskapsutbildning för Räddningstjänsten – Startar 17 Sep 2020

Hur
För dig som konkret vill utveckla dina ledaregenskaper.

Det är din förmåga att i verkliga situationer känna in och hantera, se och agera som kommer ge dina medarbetare och organisationer god utveckling. Det kräver god självkänsla/trygghet att jämställt driva och att leda genom andra. Att bygga människor omkring sig, att se andras behov, förmåga och vad de motiveras av. Att leda med den förmågan skapar starka dynamiska team, som blir delaktiga, lojala och ansvarstagande.

Så här går det till!
Deltagaren och närmaste chef intervjuas innan utbildningen om/kring utmaningar och utvecklingsmål för deltagaren. Utbildningen omfattar fem tillfällen x två dagar, torsdag – fredag. Uppföljning sker vid utbildningens slut med både deltagare och chef. Utbildning bygger på aktivt deltagande, är upplevelsebaserad, som ger insikter och förståelse om sig själv och sina egna möjligheter. Övningarna utgår utifrån en pågående verklighet och har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring, en utveckling som dessutom leder till konkret handling.

Tre coacher – max 12 deltagare.
Vi har valt att undervisa och coacha på individnivå. Geir Sundsrud och Bjarne Heimdal har arbetat över 30 år med ledarskapsutveckling, för företag (nationellt och internationellt), med kommuner, tv-produktion, idrottsteam på OS-nivå och som lärare på IHM där de utbildat ledare. Lili Kerf Pedagog och Executive coachutbildad, internationellt certifierad av ICC och tidigare verksam i många år för Brandskyddsföreningen.

Kursbeskrivning
Utbildningen är upplevelsebaserad och utgår från pågående verklighet på arbetsplatsen och deltagarnas situation.

 • Intervju utifrån ett nuläge, utmaningar och ambitioner
 • Varje tillfälle är 10:00-18:00 och dagen efter 08:00-15:00
 • Du tränas i verkliga situationer
 • Individuell coachning och feed-forward
 • 2020 i Göteborg • 17-18 Sep • 22-23 Okt • 19-20 Nov • 10-11 Dec • 14-15 Jan
 • Max 12 deltagare per kurs​​

Del 1 – Min Ledarstil

 • Öka insikten om min och andras ledarstil
 • Personliga och specifika behov att utvecklas i organisationens perspektiv.
 • Min ledarstil

Del 2 – Behov och Förankring i Dialogen

 • Förstå en konversation för att definiera behov och sedan förankra
 • Träna på coachning
 • Intervju som ett sätt att hitta behov
 • Vad jag behöver utveckla i min roll som ledare och person.

Del 3 – Individuell Coachning

 • Teorier och viktiga faktorer i coachning
 • Träna på coachning och hur jag integrerar det i mitt ledarskap
 • Individuell coachning
 • Coachning i organisations-relaterade frågor

Del 4 – Vad Du Representerar i olika Situationer

 • Öka förståelsen för vad jag representerar i olika situationer
 • Träning på coachning
 • Dialecktiska motsättningar som finns vid personlig utveckling
 • Coachning på dialektiska motsättningar

Del 5 – Målgång och Förankring

 • Använd alla stadier av coachning från början till slut
 • Skapa utvecklingsöverenskommelse med min överordnade
 • Vad mina utmaningar är i framtiden
 • Förberedelser
 • Förankra med ledare
 • Min personliga utveckling
 • Mitt stöd
 • Mitt “commitment”
 • Uppföljning​

Hör av dig till Lili för mer information eller bokning!

Du blir tränad att se vad som är mest väsentligt att utveckla hos medarbetare och i din organisation för att ge önskad effekt. Du får direkt feed-back (feed-forward) satt i sitt verkliga sammanhang, en lyx enligt vår uppfattning adresserat ärligt och omtänksamt, som vi konstaterar fungerar.