Stockholm – Ledarskapsutbildning för Räddningstjänsten – Startar 12 Sep 2019

Hur kommer en ledare förbi sina egna begränsningar?
Vi har vår uppfattning om vad som fungerar. Det kräver god självkänsla/trygghet som ledare att jämställt fråga efter mer kunskap och möjligheter. Att leda genom andras förmåga och bygga människor omkring sig, kräver något annat än att veta mest. Det är att se andras behov, förmåga och vad de motiveras av. Att leda med den förmågan skapar starka dynamiska team, som blir delaktiga och ansvarstagande.

Så här går det till!
Deltagaren och närmaste chef intervjuas innan utbildningen om/kring utmaningar och utvecklingsmål för deltagaren. Utbildningen omfattar fem tillfällen x två dagar, torsdag – fredag. Uppföljning sker vid utbildningens slut med både deltagare och chef. Utbildning bygger på aktivt deltagande, är upplevelsebaserad, som ger insikter och förståelse om sig själv och sina egna möjligheter. Övningarna utgår utifrån en pågående verklighet och har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring, en utveckling som dessutom leder till konkret handling.

Tre coacher – max 10 deltagare.
Vi har valt att undervisa och coacha på individnivå. Geir Sundsrud och Bjarne Heimdal har arbetat över 30 år med ledarskapsutveckling, för företag (nationellt och internationellt), med kommuner, tv-produktion, idrottsteam på OS-nivå och som lärare på IHM där de utbildat ledare. Lili Kerf Pedagog och Executive coachutbildad, internationellt certifierad av ICC och tidigare verksam i många år för Brandskyddsföreningen.

Kursbeskrivning
Utbildningen är upplevelsebaserad och utgår från pågående verklighet på arbetsplatsen och deltagarnas situation.

 • Intervju utifrån ett nuläge, utmaningar och ambitioner
 • Varje tillfälle är 10:00-18:00 och dagen efter 08:00-15:30
 • Du tränas i verkliga situationer
 • Individuell coachning och feed-forward
 • 2019 i Stockholm • 12-13 Sep • 10-11 Okt • 7-8 Nov • 5-6 Dec • 16-17 Jan
 • Max 10 deltagare per kurs​​

Del 1 – Min Ledarstil

 • Öka insikten om min och andras ledarstil
 • Personliga och specifika behov att utvecklas i organisationens perspektiv.
 • Min ledarstil

Del 2 – Behov och Förankring i Dialogen

 • Förstå en konversation för att definiera behov och sedan förankra
 • Träna på coachning
 • Intervju som ett sätt att hitta behov
 • Vad jag behöver utveckla i min roll som ledare och person.

Del 3 – Individuell Coachning

 • Teorier och viktiga faktorer i coachning
 • Träna på coachning och hur jag integrerar det i mitt ledarskap
 • Individuell coachning
 • Coachning i organisations-relaterade frågor

Del 4 – Vad Du Representerar i olika Situationer

 • Öka förståelsen för vad jag representerar i olika situationer
 • Träning på coachning
 • Dialecktiska motsättningar som finns vid personlig utveckling
 • Coachning på dialektiska motsättningar

Del 5 – Målgång och Förankring

 • Använd alla stadier av coachning från början till slut
 • Skapa utvecklingsöverenskommelse med min överordnade
 • Vad mina utmaningar är i framtiden
 • Förberedelser
 • Förankra med ledare
 • Min personliga utveckling
 • Mitt stöd
 • Mitt “commitment”
 • Uppföljning​

Hör av dig till Lili för mer information eller bokning!

Nu är vi igång med Ledarskapsutbildning i Örebro!

Efter att ha intervjuat deltagarna och deras närmaste chefer så har vi nu genomför del 1 av 5 av den specialutvecklade utbildningen för Räddningstjänsten. Utbildningen omfattar fem tillfällen x två dagar, torsdag – fredag. Uppföljning sker vid utbildningens slut med både deltagare och chef. 

Utbildning bygger på aktivt deltagande, är upplevelsebaserad, som ger insikter och förståelse om sig själv och sina egna möjligheter. Övningarna utgår utifrån en pågående verklighet och har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring, en utveckling som dessutom leder till konkret handling.

Vi har valt att undervisa och coacha på individnivå och varje utbildning har max 10 deltagare. Geir Sundsrud och Bjarne Heimdal har arbetat över 30 år med ledarskapsutveckling, för företag (nationellt och internationellt), med kommuner, tv-produktion, idrottsteam på OS-nivå och som lärare på IHM där de utbildat ledare. Lili Kerf Pedagog och Executive coachutbildad, internationellt certifierad av ICC och tidigare verksam i många år för Brandskyddsföreningen.

Ur utbildningen:

 • Förankrad roll för ett tryggt ledarskap
 • Gränser utifrån personligt och arbetsgivarperspektiv
 • Använd coachning som ett effektivt och kreativt, (övertygande) verktyg i utvecklingen av medarbetare, för ökat resultat.
 • Förstärk positiva aspekter hos medarbetarna, hantera motstånd för utveckling.
 • Insikt i hur jag påverkar andra och vad jag behöver utveckla.
 • Se till att mitt ansvarsområde är inriktat på vad som behöver utvecklas.

Nästa ledarskapsutbildning för Räddningstjänsten startar i Stockholm den 12 Sep 2019. Om du vill veta mer eller du kan få referenser från tidigare deltagare så kontaktar du Lili på Introducera.

Örebro – Ledarskapsutbildning för Räddningstjänsten – Startar 17 Jan 2019

Vårt uppdrag är att öka ledares och nyckelpersoners värde, både inför sig själv och verksamheten. Avgörande för topprestationer är fungerande relationer och väl utvecklad emotionell påverkan och interagera med andra. Utbildningen ger en djupgående personlig utveckling och ett coachande förhållningssätt vilket ger dig insikter, färdigheter och nya möjligheter!​​

Kursbeskrivning
Utbildningen är upplevelsebaserad och utgår från pågående verklighet och deltagarna.

 • Intervju utifrån ett nuläge, utmaningar och ambitioner
 • Vi träffas vid fem tillfällen
 • Varje tillfälle är 10-17 och dagen efter 09-13
 • Du tränas i verkliga situationer
 • Individuell coachning och feed-forward
 • 2019 i Örebro • 17-18 Jan • 7-8 Feb • 7-8 Mar • 4-5 Apr • 9-10 Maj
 • Max 12 deltagare per kurs​​

Vi är tre personer i det utbildande teamet som har mångårig erfarenhet av att utveckla människor, ledare, för organisationer, med påvisade goda resultat. Vår viktigaste verkan är att bidra till att optimera effekten du har som ledare och därmed resultat för din organisation. 

Del 1 – Min Ledarstil

 • Öka insikten om min och andras ledarstil
 • Personliga och specifika behov att utvecklas i organisationens perspektiv.
 • Min ledarstil


Del 2 – Behov och Förankring i Dialogen

 • Förstå en konversation för att definiera behov och sedan förankra
 • Träna på coachning
 • Intervju som ett sätt att hitta behov
 • Vad jag behöver utveckla i min roll som ledare och person.

Del 3 – Individuell Coachning

 • Teorier och viktiga faktorer i coachning
 • Träna på coachning och hur jag integrerar det i mitt ledarskap
 • Individuell coachning
 • Coachning i organisations-relaterade frågor

Del 4 – Vad Du Representerar i olika Situationer

 • Öka förståelsen för vad jag representerar i olika situationer
 • Träning på coachning
 • Dialecktiska motsättningar som finns vid personlig utveckling
 • Coachning på dialektiska motsättningar

Del 5 – Målgång och Förankring

 • Använd alla stadier av coachning från början till slut
 • Skapa utvecklingsöverenskommelse med min överordnade
 • Vad mina utmaningar är i framtiden
 • Förberedelser
 • Förankra med ledare
 • Min personliga utveckling
 • Mitt stöd
 • Mitt “commitment”
 • Uppföljning​

Nästa ledarskapsutbildning för Räddningstjänsten startar i Stockholm den 12 Sep 2019. Hör av dig till Lili för mer information eller bokning!